26.3 C
Ploieşti
Wednesday, October 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăDISCRIMINAREÎngrădirea accesului unei persoane cu dizabilități locomotorii la serviciile publice de transport....

Îngrădirea accesului unei persoane cu dizabilități locomotorii la serviciile publice de transport. Discriminare

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), cu unanimitate de voturi, a constatat recent săvârșirea unei fapte de discriminare, pentru îngrădirea accesului unei persoane cu dizabilități locomotorii la serviciile publice de transport.


CNCD a reținut că în data de 18.07.2022, unei persoane cu dizabilități locomotorii, dorind să utilizeze mijloacele de transport în comun STB, pe linia 104, nu i s-a asigurat accesul în autobuz prin nedeschiderea rampei specifice, motivat de faptul că nu a fost văzută de către conducătorul auto.

Ulterior, în aceeași dată, pe aceeași rută, la câteva minute distanță, un alt șofer i-a refuzat accesul în mijlocul de transport public adresându-i cuvinte licențioase, injurioase, atât ei cât și mamei sale, care o însoțea.

Colegiul director, a aplicat sancțiunea de amendă contravențională în cuantum de 1. 000 lei față de primul șofer, care a prezentat scuze față de incident și, implicit, față de petentă, justificând împrejurările legate de anumite manevre care nu i-au permis o vizibilitate corespunzătoare. Pentru cel de-al doilea șofer care, pe lângă refuzul accesului, a avut și un comportament nedorit, fiind agresiv verbal, Colegiul director a aplicat sancțiunea de amendă contravențională în cuantum de 3.000 lei.

Totodată, în cazul Societății de Transport București STB S.A. Colegiul director nu a constatat întrunirea elementelor constitutive ale unei fapte de discriminare întrucât aceasta a dovedit că mijloacele de transport erau accesibilizate, conducătorii auto fuseseră instruiți și referitor la incidentele mediatizate a demarat cercetări disciplinare.

Dispozițiile legale avute în vedere de CNCD (art. 2 alin. (1), (4) și art. 10 lit. h) din O.G. 137/2000) au următorul conținut:

  • prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice
  • orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională, dacă nu intră sub incidenţa legii penale
  • constituie contravenție refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi.

foto:denisse-leon/unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente