Acasă DISCRIMINARE

DISCRIMINARE

Consecințe grave pentru angajator în cazul hărțuirii morale la locul de muncă

Conform prevederilor legale, angajatorul are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la...

Discriminare. Acces la servicii de transport

Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate și în exercitarea dreptului la servicii de interes public.

Recrutare. Discriminare pe criteriu de vârstă

Introducerea și utilizarea pe parcursul procedurii de recrutare a criteriului de vârstă, fără a promova testul justificării obiective constituie o faptă de...

Hărțuirea morală la locul de muncă

Hărţuirea morală la locul de muncă este orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat, în legătură...

Nediscriminarea între salariați în funcție de tipul contractului de muncă

Principiul nediscriminării în raporturile de muncă își găsește aplicare și în cazul salariaților cu contract individual de muncă pe durată determinată.

Discriminare pe criteriul vârstei

Deși în cele mai multe cazuri discriminarea pe criteriul vârstei vizează o vârstă înaintată, mai ales în contextul relațiilor de muncă, există...

Forme de discriminare interzise de Codul muncii

Conform prevederilor Codului muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. Printr-un act...

Despre culesul viei, discriminare și statul de drept

„Fapta reclamatei de a promova ideea că pentru a face un must dulce trebuie să se utilizeze fete virgine testate medical reprezintă...

Interzicerea difuzării și interpretării de manele pe spațiul public. Discriminare

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a ajuns cu majoritate de voturi la concluzia că intenția de a interzice expres...

Discriminare – definiția legală

Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,...

CEDO a condamnat România pentru utilizarea excesivă și nejustificată a forței în timpul unei operațiuni de poliție într-o comunitate de romi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat într-o decizie pronunțată ieri, 16 octombrie 2018, o încălcare de către statul român a articolului...

Principiul nediscriminării în materia drepturilor salariale

La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă,...
- LegalEasy -

Cele mai citite

Asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

Unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este acela al integrității și confidențialității.

Cuantumul pensiei de întreţinere

Obligația de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume...

Screening gratuit pentru pacienţii asiguraţi prin CNAS

Începând de ieri, pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigaţii gratuite de...

Data protection. Încălcarea dreptului de acces și de ștergere

Vodafone România SA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 19.468 lei, echivalentul sumei de 4.000 EURO, întrucât nu a respectat...