Clauza de confidențialitate în contractul individual de muncă

0
2638

Salariatul are obligația de a respecta secretul de serviciu și obligația de fidelitate față de angajator în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care include obligația de a nu aduce atingere intereselor legitime ale angajatorului.

În spiritul acestor obligații, Codul muncii permite ca părțile contractului individual de muncă să insereze în contract o clauză de confidențialitate.

Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.

Legea permite părților să detalieze condițiile în care operează obligația de confidențialitate. Asumare de către salariat a acestor condiții se face fie direct, atunci când acestea sunt stabilite prin contractul individual de muncă sau printr-un act adițional la acesta, fie indirect, atunci când în contract sau în actul adițional se face referire la prevederile regulamentului intern ori ale contractului colectiv de muncă.

În acest din urmă caz, este importantă redactarea clauzei în ceea ce privește referința la prevederile regulamentului intern ori ale contractului colectiv de muncă, acte care se modifică periodic, fără ca salariatul să-și poată exprima acordul. Se ridică deci problema dacă salariatul și-a asumat obligația de confidențialitate în condițiile regulamentului intern ori ale contractului colectiv de muncă, astfel cum acestea erau stabilite în momentul asumării obligației sau dacă, din contră, a acceptat că prevederile în cauză s-ar putea modifica. În lipsa unor prevederi contractuale clare, clauza se va interpreta în favoarea salariatului, în sensul că acesta și-a asumat obligația în condițiile prevederilor în vigoare în momentul semnării contractului sau, după caz, a actului adițional.

Obligația de confidențialitate operează pe durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, oricând sau pe un număr limitat de ani, dacă părțile stabilesc o asemenea limită.

În exprimarea legii, confidențialitatea acoperă date și informații de care salariatul a luat cunoștință în timpul executării contractului de muncă. Clauza nu poate acoperi însă orice dată sau informație, ieșind din sfera obligației acele date sau informații care sunt publice la data la care salariatul a luat cunoștință de ele sau devin publice ulterior, dar nu ca urmare a divulgării acestor date sau informații prin încălcarea de către salariat a obligației de confidențialitate.

Foto: Thomas Martinsen, Unsplash.com