Acasă Drept civil

Drept civil

Până când este suspendată executarea silită în cazul unei contestații la executare?

Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi...

Ce înseamnă să dezmoștenești pe cineva?

Dezmoştenirea este dispoziţia testamentară prin care o persoană îi înlătură de la moştenire, în tot sau în parte,...

Divorțul prin procedură notarială e posibil și în cazul în care soții au copii minori

Când relațiile dintre doi soți nu mai pot continua și aceștia se înțeleg asupra desfacerii căsătoriei, nu este necesar...

Interpretarea contractului

Interpretarea contractului presupune determinarea sensului exact al clauzelor acestuia. Operațiunea este necesară atunci când clauzele sunt formulate neclar, prin folosirea unei terminologii...

Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Condiții de validitate

Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea,...

Cuantumul pensiei de întreţinere

Obligația de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume...

Liberalitățile

Sunt acte juridice prin care o persoană dispune cu titlu gratuit (fără a obține în schimb un avantaj)...

Deschiderea moştenirii

Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia. Dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de...

Amendă judiciară. Imposibilitatea aplicării pentru fapte săvârşite în legătură cu un alt proces

Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului civil poate fi sancționată de instanța de judecată cu amendă judiciară. Printre altele,...

Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită care este infracțiune. Prescripție

„Acţiunea civilă în despăgubiri ce are ca temei răspunderea civilă delictuală este supusă prescripţiei extinctive în termenul general de prescripţie de 3...

Proces civil: act de procedură depus prin fax sau e-mail

Actul de procedură transmis prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socoteşte pe...

Denunțarea unilaterală a contractului de închiriere a locuințelor

Încetarea unui contract de închiriere a locuințelor poate avea loc prin denunțarea sa de către una dintre părți. Legea...
- LegalEasy -

Cele mai citite

Ce se întâmplă cu poprirea dacă un salariat își schimbă locul de muncă sau se pensionează?

Atunci când este înființată o poprire pe veniturile salariale ale unei persoane, această măsură rămâne în fiinţă şi...

Constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiune autonomă

Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup,...

Schimbarea felului învăţăturii ori al pregătirii profesionale

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere părinţilor să îşi schimbe felul învăţăturii sau al...

Sarcinile responsabilului cu protecția datelor (DPO)

Regulamentul general privind protecţia datelor prevede anumite cazuri în care numirea unui responsabil cu protecția datelor (DPO –...