Acasă Contravențional

Contravențional

Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței. Imposibilitatea achitării a jumătate din minimul special

Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege chiar şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a...

Tulburarea liniştii locatarilor

Constituie contravenței tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote,...

Inadmisibilitatea cererii de restituire pe cale judiciară a amenzii contravenționale plătite

„Apelanta S.S. a apreciat că în mod corect instanța de fond prin sentința atacată a admis primele 2...

Modificări ale regimului sancționator privind autorizarea lucrărilor de construcții

De sâmbătă, 15 august 2020, intră în vigoare mai multe modificări ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Contravenție

Parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap constituie contravenție...

Lucrări de construcții fără autorizație. Până când se poate aplica amenda contravențională?

Executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor de construcții reprezintă contravenție sancționată de legea privind autorizarea executării lucrărilor de...

Majorarea amenzilor pentru nerespectarea obligațiilor privind combaterea buruienii ambrozia

Legea privind combaterea buruienii ambrozia (nr. 62/2018) impune proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, dar și beneficiarilor lucărilor de construcții (alături de alte...

Emisiune de televiziune de tip ”pamflet”. Depășirea limitei comunicării publice stabilite de reglementările în vigoare

„Cât privește doza de exagerare permisă jurnaliștilor care promovează emisiuni de tip pamflet, Înalta Curte reține, pe de o parte, așa cum...

Violența cibernetică

Printr-o lege care urmează să intre în vigoare joi, 09 iulie 2020, s-a redefinit violența domestică, prin introducerea conceptului de violență cibernetică.

Interzicerea difuzării și interpretării de manele pe spațiul public. Discriminare

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a ajuns cu majoritate de voturi la concluzia că intenția de a interzice expres...

Recoltarea mostrelor biologice

Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală (respectiv din dispoziția...

Operațiune de concentrare economică. Sancțiune aplicată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a sancţionat compania Corsar Online SRL cu aproximativ 1.6 milioane de lei pentru punerea în practică a unei concentrări economice înainte de...
- LegalEasy -

Cele mai citite

Programe de formare profesională organizate de ANOFM în luna martie

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunță că în luna martie 2021 va organiza 103 programe de formare profesională pentru un...

Categorii de șomeri

ȘOMERUL este, potrivit legii, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui...

Procedura de infringement. Etape

În baza tratatelor UE, Comisia poate iniția proceduri judiciare (numite proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor) împotriva unui...

Unora le place arta

Discuțiile despre artă par a avea același potențial de conflict ca discuțiile despre politică. Mai ales atunci când există și o aromă...