Denunțarea unilaterală a contractului de închiriere a locuințelor

0
1144

Încetarea unui contract de închiriere a locuințelor poate avea loc prin denunțarea sa de către una dintre părți.

Legea prevede că, în cazul unui contract de închiriere  încheiat fără determinarea duratei, în lipsa unei prevederi contrare,  chiriașul poate denunța contractul printr-o simplă notificare. Totuși, este obligatorie respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei.

Și  locatorul poate denunța contractul prin notificare, în cazul său însă diferă termenul de preaviz, acesta neputând fi mai mic de:

– 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare;

 – 15 zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună.

În cazul unui contract de închiriere pe durată determinată, chiriașul poate denunța unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 60 de zile. Orice clauză contrară este considerată de lege ca fiind nescrisă.

Locatorul poate denunța contractul încheiat pe durată determinată numai în mod excepțional, dacă în părțile au prevăzut această posibilitate.

Legea reglementează doar situația în care denunțarea se face  în vederea satisfacerii nevoilor locative proprii ale locatorului sau ale familiei sale, caz în care acesta va fi ținut să respecte termenele de preaviz pe care ar trebui să le respecte și în cazul unui contract pe durată nedeterminată.  

Sursă foto: https://unsplash.com/@sctgrhm