1.1 C
Ploieşti
Tuesday, December 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăRelatii de muncaInternshipul –câteva repere legale

Internshipul –câteva repere legale

Internshipul este definit de lege ca fiind activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii-gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

Cadrul legal al desfășurării activității de internship în România este reprezentat de legea nr. 176/2018, din care amintim câteva aspecte:

  •  contractul poate fi încheiat de interni de către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani; excepțional, și de către cei care au împlinit 15 ani, cu acordul părinților sau reprezentanților legali;
  • organizația gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor; prin excepţie, organizaţia-gazdă care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship;
  • contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship și se înregistrează registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti;
  • durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii;
  • durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive;
  • organizația-gazdă trebuie să desemneze unui îndrumător de internship, dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă de cel puţin un an în domeniul de activitate în care urmează să se desfăşoare programul de internship; un îndrumător poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 interni;
  • internul are dreptul să primească de la organizația-gazdă o indemnizaţie pentru internship, în cuantumul stipulat în contractul de internship (care va fi egal cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se va acorda proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată); indemnizația este, din punct de vedere fiscal, un venit din categoria celor asimilate salariilor);
  • organizaţiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni.

foto:austin-distel/unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente