Dobânda de referință a BNR

1
1136

Începând cu data de 6 august 2020, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 1,50% pe an.

Cuantumul dobânzii de referință a BNR are relevanță în stabilirea dobânzii legale remuneratorii și penalizatoare pentru obligații bănești.

Aceste dobânzi legale intervin numai în ipoteza în care părțile nu stabilesc cuantumul dobânzii în contractele pe care le încheie.

  • Dobânda remuneratorie este aceea datorată de debitor pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenței obligației de a da o anumită sumă de bani. Dobânda legală remuneratorie este egală cu rata dobânzii de referință a BNR.
  • Dobânda penalizatoare este datorată de debitor pentru neplata la scadență a obligației bănești. Dobânda legală penalizatoare este egală cu rata dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale.  În raporturilor care se stabilesc între profesioniști sau între un profesionist și autoritățile contractante, dobânda legală penalizatoare este însă egală cu rata dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale.

În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, rata dobânzii legale se stabilește potrivit celor precizate anterior, diminuat cu 20%.

(Circulara BNR nr. 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință  a Băncii Naționale a României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 707/06 august 2020)

1 COMENTARIU