Decontarea unei părți din salariul acordat salariaților cu contract pe durată determinată

0
904

Ieri s-a publicat ordonanța de urgență care instituie noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Una dintre aceste măsuri constă în decontarea a 41,5% din salariul acordat salariaților cu contract pe durată determinată (dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020), aferent perioadei lucrate.

Decontarea unei părți a salariului se poate face:

  • până la data de 31.12.2020, într-o perioadă de 3 luni aleasă de angajator;
  • doar pentru salariații pentru care se încheie contracte pe durată determinată de până la 3 luni;
  • doar pentru perioada efectiv lucrată;
  • doar după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii din perioada pentru care se face solicitarea.

Angajatorul are obligaţia de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma reprezentând procentul de 41,5% fiind decontată ulterior de către ANOFM.  

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a acestor sume se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii angajatorului, în baza unei proceduri care se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

(OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial la 10 august 2020)