Rezerva succesorală

1
1070

Este acea parte a succesiunii la care unii moștenitori legali (moștenitorii rezervatari) au dreptul, chiar dacă defunctul i-a dezmoștenit, a dispus prin testament de bunurile sale sau a dispus de ele prin donații în timpul vieții.

Moștenitorii rezervatari au astfel dreptul de a dobândi o parte din succesiune, cu limitarea autonomiei de voință a defunctului, în ceea ce privește dreptul său de dispoziție asupra bunurilor moștenirii.

Potrivit legii, sunt moștenitori rezervatari soțul supraviețuitor, descendenții și părinții defunctului.

Rezerva succesorală a fiecărui moștenitor rezervatar este jumătate din cota succesorală care, în absența liberalităților (donații, legate) sau dezmoștenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moștenitor legal.

Partea din moștenire care excede rezervei succesorale se numește cotitate disponibilă, și de aceasta putea defunctul să dispună prin liberalități în mod neîngrădit.

1 COMENTARIU