Protecția datelor personale în anul 2020

1
1212

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP) a publicat o sinteză a activității sale în anul 2020.

În anul 2020, Autoritatea Naţională de Supraveghere a primit un număr total de 5480 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise 694  investigații.

Ca urmare a investigațiilor, au fost aplicate 29  de amenzi în cuantum total de 892115,95 lei.

De asemenea, au mai fost aplicate 64 de avertismente și au fost dispuse 65  de măsuri corective.

În ceea ce privește activitatea de soluționare a plângerilor, Autoritatea de Supraveghere a primit un număr total de 5082 plângeri, pe baza cărora au fost demarate 296 de investigații.

În ceea ce privește incidentele de securitate, în anul 2019 operatorii de date au transmis, atât în temeiul RGPD, cât și al Legii nr. 506/2004, un număr de 194 de notificări, iar sesizările privind posibile neconformități cu dispozițiile RGPD s-au ridicat la un număr de 204.

Ca urmare a sesizărilor primite și încălcărilor de securitate notificate de către operatorii de date cu caracter personal, pe parcursul anului 2020, la nivelul Autorității de Supraveghere a fost deschis un număr de 398 de investigații din oficiu.

Totodată, pe parcursul anului 2020 a fost adresat Autorității Naţionale de Supraveghere un număr de 1151 solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, de către operatori și împuterniciții acestora, din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de către persoane fizice.

În plus, operatorii, publicul și persoanele vizate au fost informate și prin intermediul celor 62 de răspunsuri furnizate către cetățeni și mass-media, potrivit Legii nr. 544/2001.

Pe parcursul anului 2020, operatorii au continuat să declare responsabilii cu protecția datelor, înregistrându-se la Autoritatea Naţională de Supraveghere un număr de 2081 responsabili numiți de către operatorii din sectorul public și privat.

Sursă foto: Photo by Levi Stute on Unsplash

1 COMENTARIU