Acasă Relatii de munca Suspendarea de drept a contractului de muncă nu poate avea ca efect...

Suspendarea de drept a contractului de muncă nu poate avea ca efect prelungirea detaşării

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.

În ipoteza încetării de drept a detaşării ca urmare a expirării termenului prevăzut în actul de detaşare, legiuitorul nu a reglementat condiţii de formă şi de fond sau interdicţii, ca în cazul încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului (concedierii). Ca urmare a încetării detaşării nu intervine concedierea salariatului, ci revenirea acestuia la locul de muncă avut anterior în cadrul societăţii de la care a fost detaşat.

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă a salariatului, dovedită cu certificat medical, nu poate avea ca efect prelungirea detaşării, în lipsa unor dispoziţii legale în acest sens.

Dispoziţiile art.60 din Codul muncii, care prevăd că nu poate fi dispusă concedierea pe durata incapacității temporare de muncă, având caracter de excepţie şi de strictă interpretare, pot fi aplicate numai în cazul concedierii, fără a putea fi extinse şi în cazul detaşării, care nu constituie o încetare a contractului individual de muncă, ci numai o schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator.

Curtea de Apel București, Secţia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, decizia Nr.685 din 8 februarie 2017, www.jurisprudenta.com

- Aplicatia LegalEasy-

Most Popular

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Printr-o Rezoluție din 17 decembrie 1999, Adunarea Generală a ONU a declarat ziua de 25 noiembrie ca fiind Ziua Internațională...

Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Condiții de validitate

Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea,...

Ce-am găsit să fie-al meu? Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Codul penal incriminează în capitolul referitor la infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din...

Asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

Unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este acela al integrității și confidențialității.

Recent Comments