30 C
Ploieşti
Thursday, August 18, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăContravenționalInterzicerea difuzării și interpretării de manele pe spațiul public. Discriminare

Interzicerea difuzării și interpretării de manele pe spațiul public. Discriminare

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a ajuns cu majoritate de voturi la concluzia că intenția de a interzice expres difuzarea și interpretarea de manele pe spațiul public din Timișoara de către Instituția Primarului municipiului Timișoara reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. 1 și art. 15 din OG 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional.

Notă: Potrivit art. 2 alin. 1 din OG 137/2000, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

De asemenea, art. 15 reglementează dreptul la demnitatea personală. Potrivit acestuia, constituie contravenţie, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

(CNCD – Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director în ședința din data de 20 mai 2020)

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente