20.6 C
Ploieşti
Sunday, August 14, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăUncategorizedSocietate cu activitate comercială. Realitatea sediului

Societate cu activitate comercială. Realitatea sediului

Conform art. 237 alin.1 lit. c) din Legea nr.31/1990, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

„Condițiile legale referitoare la sediu trebuie sa fie îndeplinite nu doar la stabilirea acestuia, ci și ulterior, pe parcursul existenței societății, astfel că în situația în care sediul nu mai este real se poate solicita dizolvarea societății.  

Așa cum reiese din certificatul constatator emis de ORC pârâta SC S. D. SRL figurează în registrul comerțului cu sediul în S, str. E. J., nr.xx, jud. B., durata sediului fiind nelimitată. Prin hotărârea nr. 2/06.10.2011 a adunării asociaților s-a decis cesiunea parților sociale deținute de asociatul S. R. în favoarea asociatului S. M. T.

Prin ordonanța nr. 586/14.04.2010 pronunțată de Judecătoria S., pârâta SC S. D. a fost obligată să plătească reclamantei suma de 2277,2 lei cu titlu de contravaloare facturi și penalități de întârziere. Apelanta reclamantă a încercat să pună în executare ordonanța Judecătoriei S., însă așa cum rezultă din procesul verbal de constatare încheiat la data de 09.07.2013 de către executorul judecătoresc, acesta s-a deplasat la sediul pârâtei din S, str. E. J., nr.xx, jud. B. pentru afla motivul neplății și pentru a identifica eventuale bunuri din patrimoniu, însă la fața locului a constatat că nu există niciun sediu de firma, ci doar o curte împrejmuită cu un gard de lemn negru, fără număr stradal, iar din curte a ieșit o persoană care i-a comunicat ca folosește curtea în baza unui contract de comodat, iar firma a fost preluata de cineva din T.

Din procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc rezultă, așadar, că societatea pârâta nu mai funcționează la sediul înregistrat în registrul comerțului, sediul declarat nemaifiind real.

Deși au fost legal citați, nici pârâta SC S. D. SRL și nici asociatul S. M. T. nu au depus întâmpinare și nu au formulat apărări.

Or, în atare situație, instanța de apel a reținut că deși societatea pârâta figurează scriptic cu un sediu înregistrat în registrul comerțului, în fapt acest sediu nu mai este, real fiind incidente dispozițiile art.237 alin.1 lit. c) din Legea nr.31/1990, astfel ca se impune admiterea capătului de cerere referitor la dizolvarea pârâtei intimate SC S. D. SRL.”

Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 37/2016

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente