30 C
Ploieşti
Saturday, May 21, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăGDPRPublicarea pe internet a imaginilor cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ai...

Publicarea pe internet a imaginilor cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ai căror șoferi săvârșesc posibile contravenții. Neconformitatea cu GDPR

O persoană fizică a solicitat opinia Autorității naționale de supraveghere (ANSPDCP) cu privire la legalitatea prelucrării datelor în contextul înregistrării și publicării pe internet a imaginilor cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ai căror șoferi săvârșesc posibile contravenții sau infracțiuni în contextul circulației pe drumurile publice.

S-a arătat că informațiile referitoare la numerele de înmatriculare ale autoturismelor reprezintă date cu caracter personal, deoarece conduc la identificarea în mod indirect a proprietarilor – persoane fizice – ale vehiculelor respective.

Prin urmare, persoana fizică sau juridică care prelucrează date de natura celor mai sus menționate are calitatea de operator de date cu caracter personal și obligația de a respecta prevederile legale din domeniul protecției datelor.

ANSPDCP a precizat că la art. 6 din Regulamentul (UE) 679/2016 se stabilește că prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Referitor la consimțământul persoanelor vizate, s-a menționat că acesta trebuie acordat în condițiile Regulamentului, care prevede, printre altele, faptul că operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În acest context, raportat la publicarea pe internet a unor date cu caracter personal, s-a precizat faptul că diseminarea în spațiul virtual a datelor persoanelor fizice în cauză și, implicit, punerea la dispoziția unui număr potențial foarte mare de persoane, fără niciun control asupra utilizării ulterioare a datelor în scopuri posibil incompatibile cu scopul inițial, poate reprezenta o ingerință gravă în drepturile la viaţă privată și protecția datelor cu caracter personal, astfel cum sunt garantate de art. 26 din Constituție, art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum și art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

În acest context, s-a menționat că Legea nr. 363/2018 reglementează protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

Potrivit acestei legi, „Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea infracţiunilor.”

În considerarea dispozițiilor legale sus-menționate, s-a apreciat că prelucrarea de date preconizată (respectiv înregistrarea și publicarea pe internet a imaginilor cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ai căror șoferi săvârșesc posibile contravenții sau infracțiuni în contextul circulației pe drumurile publice), nu respectă principiile prelucrării datelor, în special cel al legalității, iar monitorizarea respectării dispozițiilor legale în domeniul circulației pe drumurile publice este atribuția autorităților competente.

(ANSPDCP – Raport anual 2020)

Photo by Thanush S on Unsplash

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente