18 C
Ploieşti
Tuesday, August 16, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăContravenționalObligativitatea domiciliului într-o anumită localitate ca o condiție de participare la concursul...

Obligativitatea domiciliului într-o anumită localitate ca o condiție de participare la concursul de angajare. Discriminare

O persoană a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, semnalând că Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț a scos la concurs 3 posturi de îngrijitor, condițiile necesare în vederea participării la concurs fiind: studii generale sau studii medii și domiciliul stabil în Piatra Neamț. Petentul a depus dosarul de concurs, fiind însă respins pentru că nu a făcut dovada că are domiciliul stabil în Piatra Neamț. Pentru acest motiv, a solicitat să se constate că a fost discriminat la angajare pe criteriul domiciliu.

În decizia pronunțată, CNCD a subliniat că, pentru ca o faptă să fie calificată discriminatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • existenţa unui tratament diferenţiat a unor situaţii analoage sau omiterea de a trata în mod diferit situaţii diferite, necomparabile;
  • existenţa unui criteriu de discriminare;
  • tratamentul să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege.

Se mai arată că, în conformitate cu jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului  în domeniu, diferenţa de tratament devine discriminare atunci când se induc distincţii între situaţii analoage şi comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. Instanţa europeană a decis în mod constant că pentru ca o asemenea încălcare să se producă „trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament preferenţial şi că această distincţie nu-şi găseste nici o justificare obiectivă sau rezonabilă”. CEDO a apreciat prin jurisprudenţa sa, că statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele între situaţii analoage sau comparabile

Cu referire la existenţa unui criteriu interzis dintre cele enumerate exemplificativ în cuprinsul art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, CNCD a  constatat faptul că petentul a fost tratat diferit pe criteriul domiciliului.

 S-a concluzionat astfel că aspectele sesizate constituie discriminare. S-a dispus sancționarea părţii reclamate cu avertisment, recomandându-i-se totodată ca pe viitor să nu impună astfel de criterii discriminatorii, ce pot restrânge dreptul la muncă.

(CNCD – HOTĂRÂREA nr. 464 din data de 09.06.2021)

foto:romain-dancre/unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente