25.9 C
Ploieşti
Thursday, August 11, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăUncategorizedNeîntrunirea elementelor constitutive ale abaterii disciplinare. Anularea deciziei de sancționare

Neîntrunirea elementelor constitutive ale abaterii disciplinare. Anularea deciziei de sancționare

„Pentru declanşarea răspunderii disciplinare, este necesar ca un salariat să fi săvârşit o abatere de la disciplina muncii, iar în speţă nu sunt probate toate elementele constitutive ale abaterii disciplinare, nefiind dovedită neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor de serviciu de către intimată.

Sigur că angajatorul este în drept să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii, atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu, iar la rândul său, acestuia din urmă îi revine obligaţia de a respecta disciplina muncii, context în care trebuie a se sublinia că obligaţia de serviciu trebuie să fie legală şi posibilă, OR STABILIREA UNEI NORME DE MUNCĂ ÎN SARCINA SALARIAŢILOR ŞI SANCŢIONAREA ACESTORA PENTRU NEREALIZAREA ACELEI NORME APAR PRACTIC CA FIIND ILEGALE, atâta timp cât nu există dovezi că salariata nu şi-a respectat îndatoririle de serviciu, situaţie ce face ca într-un atare caz culpa să fie practic inexistentă.

În speţă, nicidecum nu se poate reţine vinovăţia intimatei, ca element constitutiv al abaterii disciplinare, condiţie a antrenării răspunderii disciplinare, atâta vreme cât nu au fost produse dovezi în sensul că intimata în mod culpabil nu şi-ar fi respectat obligaţiile de serviciu.

Or, elementul declanşator al răspunderii disciplinare îl constituie încălcarea de către angajat în mod culpabil a obligaţiilor sale de serviciu, iar aplicarea unei sancţiuni disciplinare nu poate să depindă de un element aleatoriu, pentru că însuşi contractul individual de muncă are un caracter oneros.

În speţă, chiar dacă target-ul a fost stabilit de forul de conducere, o astfel de măsură urmată de aplicarea de sancţiuni apare ca abuzivă care poate da naştere la rându-i la aplicarea de sancţiuni abuzive.

Doar în ipoteza în care s-ar fi adus dovezi prin care să se fi demonstrat că nerealizarea de către Filiala (…) a target-ului este rezultatul nerespectării de către intimată a îndatoririlor de serviciu, atunci măsura de sancţionare dispusă putea fi apreciată ca legală şi menţinută ca atare, pe cale de consecinţă, devine evident că, în lipsa vinovăţiei, nu putea interveni nicidecum răspunderea disciplinară, astfel că soluţia primei instanţe, de anulare a actului sancţionator, se impune a fi păstrată în totalitate, inclusiv sub aspectul dispoziţiei de obligare a intimatului la plata drepturilor băneşti pretinse de contestatoare.”

(Curtea de Apel Oradea – Decizia civilă nr. 490/24.05.2018)

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente