30 C
Ploieşti
Thursday, August 18, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăFiscalitateA fost publicată procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate

A fost publicată procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate

Astăzi a fost publicat Ordinul președintelui ANAF prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eșalonare Ia plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a ANAF – anunță instituția.  

Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

  • să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii;
  • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; în cazul în care, la data stării de urgentă se înregistrează astfel de obligații fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu fie în procedura falimentului;
  • să nu fie în dizolvare;
  • să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară; prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării Ia plată — în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată — în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

(ANAF – comunicat de presă din 19.11.2020)

foto:mari-helin/unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente