Acasă Relatii de munca Necorespundere profesională vs. abatere disciplinară. Jurisprudență

Necorespundere profesională vs. abatere disciplinară. Jurisprudență

Necorespunderea profesională reprezintă o împrejurare de natură obiectivă sau subiectivă care conduce ori este aptă să conducă la obţinerea unor performanţe profesionale mai scăzute decât cele pe care, în mod rezonabil, angajatorul este îndrituit a le aştepta de la salariat şi presupune necunoaşterea regulilor specifice unei funcţii, meserii sau profesii.

De aceea, angajatorul trebuia să probeze fapte obiective sau repetate de natură să evidenţieze astfel de carenţe profesionale, delimitându-se în acest mod, de neîndeplinirea accidentală, dar culpabilă a obligaţiilor de serviciu, situaţie în care poate interveni concedierea disciplinară.

Fiind o cauză de încetare neimputabilă salariatului, concedierea pentru necorespundere profesională presupune anumite obligaţii ale angajatorului, printre care, potrivit art.63 alin.2 Codul Muncii  şi aceea de evaluare prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil  sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern”. Prin Legea 40/2011, s-a stabilit expres dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Sancţiunea disciplinară poate într-adevăr să vizeze nerespectarea sarcinilor de serviciu sau indisciplină la locul de muncă, însă nu sunt de natură să atragă măsura prevăzută de art. 61 lit. d din Codul muncii (concediere pentru necorespundere profesională), care poate opera exclusiv pentru carenţe profesionale, cât timp pentru neîndeplinirea accidentală sau culpabilă a obligaţiilor de serviciu poate interveni răspunderea disciplinară.

Curtea de Apel București, Secţia a VII-a Civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 605 din 04 februarie 2016

Articolul precedentÎnceputuri
Articolul următorRecoltarea mostrelor biologice
- Aplicatia LegalEasy-

Most Popular

Mărțișoare și bunuri ale întregului popor…

Astăzi, începutul de martie vine cu mărțișor, flori, zâmbet și probleme legate de măsurile sanitare care ar putea fi necesare pentru oferirea...

Consiliile de administrație ale spitalelor publice vor aviza achizițiile directe care depășesc valoarea de 50.000 de lei

Printr-o ordonanță de urgență publicată ieri, 25.02.2021, sunt aduse mai multe modificări legii privind reforma în domeniul sănătății. Sunt...

Pauza. Condiții de acordare

Dacă durata timpului de lucru este mai mare de șase ore, salariații au dreptul la o pauză de...

A fost publicat Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din premii și jocuri de noroc

Ministerul Finanțelor și ANAF anunță că vin în sprijinul contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din premii și...

Recent Comments