30 C
Ploieşti
Saturday, May 21, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăACTUALITATES-a publicat procedura de decontare a indemnizației pentru zilele libere acordate părinților

S-a publicat procedura de decontare a indemnizației pentru zilele libere acordate părinților

Părinții au dreptul să beneficieze, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022 ,de zile libere plătite în cazul suspendării activităților didactice cu participare fizică în unitățile școlare (pentru detalii https://legal-easy.ro/parintii-beneficiaza-din-nou-de-zile-libere-platite-pentru-supravegherea-copiilor/).

Astăzi s-a publicat în Monitorul Oficial și procedura pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației aferente zilelor libere acordate.

Astfel, angajatorii urmează să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea o cerere care va fi datată și semnată de reprezentantul legal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative:

  • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  • copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;
  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență;
  • dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în aceste documente.

Cererea și documentele justificative se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise, precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene a îndeplinirii condițiilor legale se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi, în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor sau a activităților din serviciile de zi.

Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă .

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 30 de zile lucrătoare, care curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a documentelor sau de la data înregistrării clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Precizăm de asemenea că procedura conține și modelul documentației necesare.

(Ordinul  nr. 391/2021 al președintelui ANOFM, privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora)

foto:chiara-daneluzzi/unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente