13.9 C
Ploieşti
Tuesday, September 21, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăGDPROrice persoană are dreptul de a obține din partea unui operator o...

Orice persoană are dreptul de a obține din partea unui operator o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc

Dreptul de acces al persoanei vizate este reglementat expres de GDPR și constă în dreptul unei persoane de a obține din partea unui operator de date personale o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc.

În cazul în care operatorul prelucrează datele sale personale, persoana vizată are dreptul la acces la datele respective și la următoarele informații:

  • scopurile prelucrării;
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
  • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
  • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;
  • în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, garanțiile adecvate în referitoare la transfer.

Operatorul este obligat să furnizeze o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dreptul de a obține o copie nu poate însă  aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

foto:jess-bailey/unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente