25.9 C
Ploieşti
Thursday, August 11, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
AcasăFiscalitateDestinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual. Un nou model...

Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual. Un nou model de formular

Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

În funcţie de natura venitului, opţiunea se exercită prin completarea şi depunerea, la organul fiscal central competent a următoarelor formulare, după caz:

  • „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“;
  • 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“.

În ceea ce privește formularul 230, acesta se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

    –  venituri din salarii şi asimilate salariilor;

    –  venituri din pensii;

    –  venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

    –  venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;

    –  venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

    –  venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Formularul se poate depune  până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii.

Printr-o ordonanță de urgență publicată la finalul anului trecut s-a stabilit că nu se poate dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile de șomaj tehnic suportate de către stat.

Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230 au fost aprobate printr-un ordin publicat ieri în Monitorul Oficial.

(Ordinul nr. 15/2021 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare)

foto:unsplash.com

- LegalEasy -spot_img

Cele mai populare

Comentarii Recente