Violența cibernetică

0
385

Printr-o lege care urmează să intre în vigoare joi, 09 iulie 2020, s-a redefinit violența domestică, prin introducerea conceptului de violență cibernetică.

Violenţa domestică înseamnă astfel orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Violența cibernetică a fost definită legal ca reprezentând hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online,  publicarea nonconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima.

Notă: Legea nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a fost publicată la data de 06 iulie 2020