Noi categorii de venituri scutite de la plata impozitului

0
133

Contribuabilii persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat au fost scutiți  de la plata impozitului pe venit  pentru o nouă categorie de venituri.

Este vorba despre veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

Aceste categorii de venituri se adaugă astfel, începând de joi, 09 iulie 2020, celor realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, din:

  • activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) Cod fiscal;
  • pensii;
  • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Notă: Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal