Legea „ilicitului”, sfârșit de carieră

0
962

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite va fi abrogată începând cu data de 5 noiembrie 2020.

Legea sancționa o serie de fapte care fie erau descrise într-un mod general, fie erau prevăzute și de alte acte normative, fie nu mai corespundeau realităților economice actuale.

Erau sancționate, astfel, fapte precum:

  • nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision;
  • omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife;
  • neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferenţială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;
  • acumularea de mărfuri de pe piaţa internă în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzării lor ulterioare sau al suprimării concurenţei loiale;
  • depăşirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul.

Faptele se sancționau cu amendă al cărei cuantum maxim era de 20.000 lei, precum și cu confiscarea sumelor de bani și a bunurilor dobândite prin săvârşirea contravenţiei, precum și a acelora are au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptelor.

Conform art. 12 alin. 1 din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

Așadar, începând cu data de 5 noiembrie 2020, faptele prevăzute de Legea 12/1990 nu se mai sancționează, chiar dacă au fost săvârșite anterior acestei date.

Sursa foto: Nicola Fioravanti unsplash.com