Curtea Europeană de Justiție: Limitările administrative la închirierea bunurilor pot fi legale

0
301

Într-o speță din Franța s-a ridicat problema dacă este legală oferirea,  spre închiriere pe scurtă durată, pe un site internet, unei clientele ocazionale, a unor garsoniere, fără autorizare prealabilă și în mod repetat.

Instanțele franceze i-au obligat pe cei doi proprietari, în temeiul Codului construcțiilor și al locuințelor francez, la plata unei amenzi și au dispus restabilirea utilizării bunurilor în cauză ca locuințe.

Codul construcțiilor prevede printre altele că, în comunele cu peste 200 000 de locuitori și în cele din cele trei departamente limitrofe ale Parisului, modificarea regimului de utilizare a spațiilor cu destinație de locuință este supusă autorizării prealabile și că închirierea unui spațiu mobilat cu destinație de locuință în mod repetat și pentru perioade scurte unei clientele ocazionale care nu își stabilește domiciliul în spațiul respectiv constituie o astfel de modificare a regimului de utilizare.

Referitor la posibilitatea autorităților naționale de a impune o autorizare prealabilă, Curtea de Justiție a precizat că regimul de autorizare trebuie justificat printr-un motiv imperativ de interes general, iar obiectivul urmărit de acest regim nu poate fi atins printr-o măsură mai puțin restrictivă.

Curtea a arătat că reglementarea care impune o autorizare prealabilă a serviciilor de închiriere urmărește să instituie un dispozitiv de combatere a penuriei de locuințe destinate închirierii pe termen lung, având drept obiectiv să răspundă degradării condițiilor de acces la locuințe și exacerbării tensiunilor de pe piețele imobiliare, ceea ce constituie un motiv imperativ de interes general.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că reglementarea națională în cauză este proporțională cu obiectivul urmărit. Astfel, aceasta este limitată din punct de vedere material la o activitate specifică de închiriere, exclude din domeniul său de aplicare locuințele care constituie reședința principală a locatorului, iar regimul de autorizare pe care îl instituie are un domeniu de aplicare geografic restrâns.

În plus, obiectivul urmărit nu poate fi atins printr-o măsură mai puțin restrictivă, în special din cauză că un control a posteriori, de exemplu prin intermediul unui sistem declarativ însoțit de sancțiuni, nu ar permite să se împiedice imediat și eficient continuarea mișcării de transformare rapidă care creează o penurie de locuințe destinate închirierii pe termen lung.

Mai multe informații despre Hotărârea CJUE în cauzele C-724/18, Cali Apartments, și C-727/18, Procureur général près la cour d’appel de Paris și ville de Paris pot fi accesate aici.

Sursa foto: https://unsplash.com/@soberanes