Prelungirea stării de alertă

0
283

Prin HG 432/09.04.2021 a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă teritoriul României, începând cu data de 13 aprilie 2021.

În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

În toate localitățile se interzice circulația persoanelor înafara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00—5,00, cu următoarele excepții:

  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și locul de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  • deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

În toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00—5,00, cu excepțiile prevăzute mai sus.

În toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00—5,00, cu excepțiile prevăzute mai sus.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Au fost stabilite prevederi speciale pentru sărbători religioase importante, astfel:

  • în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai—2 mai 2021, în intervalul orar 20,00—5,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;
  •  în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 8 mai—9 mai 2021, în intervalul orar 20,00—5,00 pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan.

Foto: Erwan Hesry pe Unsplash