Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (CSSM)

0
522

Comitetul de securitate și sănătate în muncă reprezintă  organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Este obligatorie constituirea CSSM în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, dar inspectorul de muncă poate impune constituirea acestuia și în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători, în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.

Printre atribuțiile CSSM se numără:

–   analiza şi realizarea de propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

– urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

– analiza introducerii de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi realizarea de propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

– analiza alegerii, cumpărării, întreţinerii şi utilizării echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

– urmărirea modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

– efectuarea de verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi întocmirea unui raport scris privind constatările făcute.