Camere video instalate în vestiare și în zona destinată servirii mesei. Prelucrare excesivă a imaginii salariaților

0
430

Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul Tip Top Food Industry S.R.L a prelucrat imaginea angajaților săi, în mod excesiv, prin intermediul camerelor video instalate în spații cu destinația de vestiare și în zona destinată servirii mesei, invocând scopul protejării bunurilor și a produselor societății, precum și al descurajării furtului.

În acest context, Autoritatea Națională de Supraveghere a apreciat că prelucrările datelor personale nu au fost adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”), încălcându-se astfel principiile din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Autoritatea Națională de Supraveghere a apreciat că scopul declarat de operator (protejarea bunurilor, a produselor societății și descurajarea furtului) se putea realiza prin mijloace mai puțin intruzive pentru viața privată a angajaților.

Pe de altă parte, în investigația efectuată, având în vedere relația angajator-angajat, s-a reținut faptul că nu a putut fi considerat liber exprimat consimțământul persoanei vizate și nici nu a putut fi identificat alt temei legal de prelucrare, operatorul neputând face dovada respectării principiilor de prelucrare.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 24.362,50 lei (echivalentul în lei al sumei de 5.000 Euro) și i-au fost aplicate următoarele măsuri corective:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale în activitatea de monitorizare video, cu respectarea principiului „reducerii la minimum a datelor”;
  • să reanalizeze orientarea unghiului de captare a imaginilor video astfel încât acestea să nu monitorizeze activitatea angajaților săi în spații cu destinația de vestiare și în sala de mese, raportat la scopul prelucrării.

Foto: Shirota Yuri pe Unsplash.com