Telemuncă. Ajutor financiar pentru achiziționarea de bunuri

0
379

Ordinul nr. 1.376/2020 care stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar pentru achiziționarea bunurilor necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă a fost publicat în Monitorul Oficial.

Reamintim că Ordonanța de urgență 132/2020 prevedea acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

Mai multe informații despre OUG 132/2020, puteți găsi aici.

Astfel, angajatorii vor transmite, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente, pentru care îşi asumă răspunderea privind corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise:

 • o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal;
 • o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal;
 • lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei.

În situaţia identificării unor inadvertenţe în documentele transmise, precum şi în situaţia în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea sumei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă solicită angajatorilor clarificări scrise şi/sau prezentarea de documente suplimentare.

Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma respectivă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor se face în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, respectiv cele menţionate de aceştia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete.

Angajatorii au obligaţia de a transmite, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care au efectuat plata sumelor, următoarele documente justificative, scanate:

 • facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice;
 • bonurile fiscale sau chitanţele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);
 • fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/şi, după caz, bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015, sau/şi, după caz, situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate sunt:

 • Sisteme de calcul tip laptop/notebook
 • Tablete
 • Smartphone
 • Echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor de mai sus
 • Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor de mai sus
 • Licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor de mai sus, necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

Mai multe informații despre contractul de telemuncă puteți găsi aici.

Sursa foto: https://unsplash.com/@sctgrhm