Telemunca. Prevederi contractuale obligatorii

0
925

Telemunca este definită de lege ca fiind forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

În contextul epidemiei de COVID-19, pe întreaga durată a stării de urgență, respectiv în perioada respectiv în perioada 16 martie – 15 mai, telemunca se putea institui unilateral, prin decizie a angajatorului.

Pentru acele cazuri în care telemunca a fost instituită prin decizie a angajatorului, este obligatoriu ca, după 15 mai 2020, să se încheie acte adiționale la contractul de muncă, în care să fie introduse toate prevederile specifice telemuncii.  

Legea nr. 81/2018 stabilește o serie de clauze imperativ a fi prevăzute în orice contract de telemuncă sau, după caz, act adițional de telemuncă.

  • a. precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

Lipsa acestei clauze se sancționează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană.

  • b. perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator (la serviciu);
  • c. locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
  • d. programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • e. modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
  • f. responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • g. obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  • h. obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  • i. măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
  • j. condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Lipsa oricăreia dintre clauzele de la punctele b)-j) se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

Foto: Unsplash.com surface-DMVU0XqiT90-unsplash.jpg