Transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail

0
1150

Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Consimțământului prealabil trebuie exprimat așadar expres și neechivoc și trebuie să vizeze transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail.

În cazul în care există consimțământul destinatarului, comunicările comerciale trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

  • să fie clar identificabile ca atare;
  • persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
  • ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
  • competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate.

Orice persoană care și-a exprimat consimțământul de a primi comunicări comerciale are dreptul să și-l retragă în orice moment. Transmiterea de comunicări după retragerea consimțământului constituie o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal.