Timpul necesar exercitării atribuțiilor de către reprezentanții lucrătorilor în CSSM este considerat timp de muncă

0
337

Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.

Legea prevede care este timpul minim alocat acestei activități, acesta variind în funcție de numărul de lucrători existenți în respectiva unitate.

Timpul alocat va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:

  • 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
  • 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
  • 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
  • 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;
  • 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.

Legea mai prevede că instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.

Foto: Muncitori, unsplash.com