Regimul cheltuielilor cu educaţia timpurie

0
199

Conform OUG nr. 30/2021, suma reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depăşeşte impozitul pe profit datorat, se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declaraţii de regularizare.

Declaraţia de regularizare se depune în principiu până la data de 25 aprilie 2021.

Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenţei acestora, declarate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care au acelaşi termen de depunere cu cel al declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.

În cazul în care termenul de depunere a declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educaţia timpurie din impozitul pe profit datorat este acelaşi cu termenul trimestrial de depunere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, suma care depăşeşte impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.

Foto: Andy Falconer, Unsplash.com