Majorarea veniturilor salariatei revenite din concediul de creștere a copilului

0
328

Salariata aflată în concediu de creștere copil trebuie să beneficieze de creșterile salariale generale acordare de angajator, în urma negocierilor colective.

Într-o plângere adresată Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), petenta a susținut că la o perioadă de timp după ce a revenit din concediu de creștere a copilul a aflat despre majorările salariale, anuale, acordate doar colegilor săi, care aveau aceleași funcție.

Angajatorul a refuzat majorarea salariului acesteia, invocând faptul că, pe durata concediului de creștere copil, contractul de muncă al salariatei a fost suspendat.

CNCD a reținut că, în conformitate cu legislație europeană și națională, „o femeie aflată în concediu de maternitate are dreptul, la încheierea concediului de maternitate, să revină la locul său de muncă sau la un loc de muncă echivalent în condiţii care nu sunt mai puţin favorabile şi să beneficieze de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei sale.

Orice tratament mai puţin favorabil al unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate, în sensul Directivei 92/85/CEE, constituie discriminare.”

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,  Hotărârea nr. 269 din 03.03.2021

Foto:  Wesley Tingey pe Unsplash