Liberalizarea pieței de energie electrică

0
368

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 are loc liberalizarea pieței de energie electrică, în sensul că prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE.

Pentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, se poate accesa aplicația Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice, disponibilă pe site-ul ANRE (https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife) .

Toţi clienţii finali de energie electrică au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării. Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică nu implică modificări de ordin tehnic.

În situaţia în care clientul casnic nu încheie până la data liberalizării, respectiv până la data de 31 decembrie 2020, un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial cu orice furnizor sau în regim de serviciu universal cu un furnizor de ultimă instanță, furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat şi după data de 1 ianuarie 2021, până la data încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal.

Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite în cursul lunilor decembrie 2020 şi ianuarie 2021, clienţilor casnici din portofoliu, atât oferta de serviciu universal, cât şi cel puţin o ofertă concurenţială. Clienţii pot alege până la data de 31 ianuarie 2021, dintre ofertele transmise, oferta cea mai convenabilă.