Indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat. Câteva aspecte fiscale

0
102

Până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă potrivit <LLNK 12003     0923 2S2  52 75>art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (șomaj tehnic)  ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Actul normativ care prevede această facilitate (OUG 111/2021) conține și o serie de reglementări ale aspectelor fiscale legate de indemnizația de șomaj tehnic:

  • indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codul fiscal
  • calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  • declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate)
  • termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj
  • pentru indemnizația de șomaj tehnic  nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă
  • persoanele fizice beneficiare ale indemnizației de șomaj tehnic nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
  • pentru indemnizațiile de șomaj tehnic nu se acordă facilități fiscale.

Foto: Igal Ness, unsplash.com