GDPR. Condiții privind consimțământul

0
561

Unul dintre temeiurile juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul persoanei vizate.

Consimțământul poate constitui un temei legal adecvat doar în cazul în care persoanei vizate i se oferă controlul și i se dă posibilitatea reală de a face o alegere în ceea ce privește acceptarea sau refuzarea termenelor oferite sau respingerea acestora fără a fi prejudiciată.

Atunci când solicită consimțământul, un operator are datoria de a evalua dacă cererea sa va îndeplini toate condițiile pentru obținerea unui consimțământ valabil. În cazul în care este obținut în deplină conformitate cu GDPR, consimțământul este un instrument care oferă persoanelor vizate posibilitatea de a controla dacă datele cu caracter personal care le privesc vor fi sau nu prelucrate.

Articolul 4 punctul 11 din GDPR prevede că consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință a persoanei vizate:

  • liber exprimată
  • specifică
  • informată și
  • fără ambiguitate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Orice element de presiune sau de influență nepotrivită asupra persoanei vizate (sub numeroasele forme prin care se poate manifesta) care împiedică exprimarea voinței libere a acesteia determină lipsa de validitate a consimțământului.

Un exemplu de împiedicare a exprimării voinței libere este acela al impunerii acceptării unor prelucrări de date pentru folosirea unor aplicații.

Astfel, o aplicație pentru telefonul mobil destinată editării fotografiilor solicită utilizatorilor să aibă activată localizarea GPS pentru utilizarea serviciilor sale. Aplicația îi informează, de asemenea, pe utilizatori că va folosi datele colectate în scopuri de publicitate comportamentală. Nici geolocalizarea, nici publicitatea comportamentală online nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului de editare fotografică și ambele depășesc serviciul de bază furnizat. Întrucât utilizatorii nu pot folosi aplicația fără a consimți la prelucrarea datelor în aceste scopuri, nu se poate considera că un astfel de consimțământ este acordat în mod liber.

Sursa: European Data Protection Board, Orientările 05/2020 privind consimțământul în temeiul Regulamentului 2016/679, 2020

Foto: Cytonn Photography, Unsplash.com