Decizia de implementare kurzarbeit trebuie comunicată salariatului. Ce trebuie să cuprindă aceasta

0
736

Măsura de reducere a timpului de lucru (Kurzarbeit) se stabilește prin decizie a angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare (care nu trebuie să fie consecutive)

Decizia trebuie să cuprindă aspecte privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente.

Decizia se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii

Prin excepție, comunicarea se face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii:

  • în cazul în care intervine o modificare a programului determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului;
  • în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru

Decizia se transmite în REVISAL cel târziu în ziua anterioară implementării măsurii.

Foto: Yan Ots, Unsplash.com