Clarificări privind selecția publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2021

0
262

Conform Documentației privind selecția publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul în curs, grupul țintă al proiectului este format din :

             – persoane adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap, cu certificate/decizii în termen de valabilitate, aflate în servicii de tip locuințe protejate/se află în îngrijirea familiilor/trăiesc independent/în asistența asistentului personal sau APP, denumite în continuare Beneficiari (proiectele de tip I și IV) ;

             – persoane adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap, cu certificate/decizii în termen de valabilitate, aflate în îngrijirea reprezentantului legal sau a asistentului personal sau a asistentului personal profesionist, sau a reprezentanților legali care sunt în imposibilitatea temporară de efectuare a îngrijirii lor, denumite în continuare Beneficiari (proiecte de tip II și V) ;

             – persoane adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap, cu certificate în termen de valabilitate, membrii familiei acestora, persoane care au calitatea de tutore, curator, asistent personal sau asistent personal profesionist, denumite în continuare Beneficiari (proiecte de tip III și VI).

Este important de menționat că toate cheltuielile cu personalul, respectiv utilitățile sunt considerate cheltuieli neeligibile, astfel că solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuției proprii.

Totodată, în cazul dezvoltării de servicii de asistență si suport, dacă proiectul va fi declarat admis, va fi prezentată Hotărârea Adunării generale/Consiliului director, din care să rezulte faptul că se va asigura finanțarea serviciului social dezvoltat, în baza standardului minim de cost. Pentru serviciile dezvoltate de furnizori privați, standardul minim de cost este fie cel stabilit de furnizorul privat, corespunzător tipului de serviciu, fie standardul minim de cost utilizat de furnizorul privat în cazul serviciilor contractate.

Un standard de cost pentru servicii de asistență și suport oferit în regim public nu a fost elaborat până în prezent, dar se are în vedere elaborarea și aprobarea unui astfel de standard de cost, astfel încât autoritățile administrative publice locale să îl poată utiliza în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privați.

Documentul integral poate fi accesat aici

Foto: Mari Helin, unsplash.com