Acte de hărțuire săvârșite de către soția administratorului societății

0
848

„Acțiunile angajatorului, exercitate prin soția administratorului, au avut caracter repetat și efect concertat asupra mediului în care reclamanta își desfășura activitatea, asupra imaginii acesteia la locul de muncă, asupra imaginii de sine și a stării sale psihice.

Nu prezintă relevanță împrejurarea că aceasta nu era angajată a societății, ci împrejurarea că atribuțiile pe care le exercita în fapt aveau o totală legătură cu activitatea societății pârâte. Aceasta coordona o mare parte din activitățile societății pârâte, în calitatea sa de soție a administratorului, comportându-se ca un veritabil angajat cu atribuții de conducere.

Este adevărat că angajatorul are posibilitatea de a organiza activitatea, de a stabili atribuțiile și de a da ordine obligatorii pentru salariați, dar exercitarea acestui drept, precum și a oricăror alte atribuții pe care legea i le conferă, trebuie realizată cu respectarea demnității în muncă a salariaților.

O componentă a demnității în muncă o reprezintă, în mod evident, maniera de comunicare cu salariatul. Agresiunea verbală repetată nu poate fi considerată scuzabilă, indiferent de relația personală dintre I.G. și I.F., de limbajul trivial întrebuințat în mod uzual de către aceasta din urmă sau de gradul de toleranță manifestat de salariat, care s-a obișnuit să fie tratat astfel. Nota generală care se desprinde din corespondența electronică este aceea că s-a urmărit în mod deliberat umilirea salariatei apelante, ceea ce a condus la lezarea demnității în muncă a acesteia”

Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. civ. nr. 3903/2018

Foto: Kelly Sikkema, unsplash.com