Actualizarea valorii indicatorului social de referință

0
645

Printr-o lege de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă s-a stabilit un nou mod de actualizare a valorii indicatorului social de referință.

Astfel, valoarea indicatorului social de referință se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință.

Valoarea anuală a indicatorului social de referință este avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale.

Până în prezent, valoarea indicatorului social de referinţă se modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.

Reamintim că Guvernul și-a exprimat intenția ca valoarea salariului minim garantat în plată să fie, de asemenea, actualizată din oficiu, în fiecare an, în funcție de anumiți indicatori economici.

Legea nr. 225/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 735/27.VII.2021.

Foto: Antoine Dautry, Unsplash