Aproximativ 3000 de sancțiuni aplicate de inspectorii de muncă în ultima săptămână

0
322

Inspecţia Muncii anunță că în săptămâna 17 – 22 august 2020 a desfășurat, prin inspectoratele teritoriale de muncă, acțiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 4.120.100 de lei.

De asemenea, au fost aplicate 1.672 de avertismente și au fost dispuse 3.569 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Neconformități frecvente în domeniul relațiilor de muncă:

 • netransmiterea în termen în registrul general de evidenţă a salariaţilor a elementelor contractelor individuale de muncă/modificări;
 • nerealizarea măsurilor dispuse în procesele verbale de control anterioare;
 • neachitarea drepturilor salariale;
 • neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
 • neevidențierea orelor de muncă prestate de salariați;
 • nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prezentarea altor documente justificative în acest sens.

Neconformități frecvente în domeniul SSM:

 • organizarea necorespunzătoare a locului de muncă;
 • lipsa materialelor pentru dezinfectarea mâinilor;
 • nu a fost revizuită evaluarea riscurilor în contextul infectării cu noul coronavirus;
 • neefectuarea triajului epidemiologic;
 • angajatorul nu a desemnat responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate și a lucrătorilor;
 • nu au fost afișate la toate locurile de muncă reguli de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2;
 • nu se utilizau măști de protecție de către toți lucrătorii;
 • nu a fost actualizat Planul de prevenire și protecție urmare reevaluării riscurilor;
 • nerespectarea distanței de 2 m între mese;
 • nu au fost refăcute instrucțiunile proprii specifice riscului de contaminare cu SARS-CoV-2.