Agenții de muncă temporară nu beneficiază de toate măsurile de sprijin prevăzute de OUG 132/2020

0
220

OUG nr. 132/2020 reglementează o serie de măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Una dintre aceste măsuri se referă la salariații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.

Astfel, până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru salariații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut.

Mai multe informații despre această măsură de sprijin- aici.

ANOFM a precizat că măsura de mai sus vizează strict contractele de muncă pe durată determinată, excluzând contractele de muncă temporară, cu precizarea „contractul de muncă temporară este un alt tip de contract, cu regim juridic diferit de contractul de muncă pe durată determinată”.

Conform Codului muncii, contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

Sursa foto: https://unsplash.com/@austindistel, www.distel.com