Taxă pentru utilizare autostrăzi – costuri acoperite

0
191

Curtea Europeană de Justiție a stabilit că statele trebuie să stabilească nivelul taxelor de trecere pentru utilizarea autostrăzilor ținând seama doar de costurile infrastructurii, și anume costurile de construcție, de operare, de întreținere și de dezvoltare a rețelei rutiere respective.

Curtea a statuat că Directiva de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se opune oricărei depășiri a costurilor infrastructurii care ar rezulta, printre altele, din luarea în considerare a unor costuri neeligibile.

În cazul dedus judecații, fuseseră introduse în taxele de trecere și costurile legate de poliția rutieră. Curtea a stabilit că activitățile de poliție intră în responsabilitatea statului care acționează în exercitarea prerogativelor sale de putere publică, iar nu ca operator al infrastructurii rutiere. În consecință, costurile legate de poliția rutieră nu pot fi considerate ca fiind costuri de operare.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Hotărârea în cauza C-321/19 BY și CZ/Bundesrepublik Deutschland, 28 octombrie 2020

Sursa foto: Arun Sharma Unsplash.com