Soluționarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă

0
627

Codul muncii prevede că în cazul unui conflict individual de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia, prin conciliere.

Concilierea reprezintă modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Din punct de vedere procedural, trebui punctat faptul pe durata concilierii se suspendă termenul de contestare a conflictelor de muncă, așadar drepturile procesuale ale părților nu sunt afectate de derularea procedurii.

Pentru a putea recurge la conciliere la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. De asemenea, prin aceeași clauză părțile pot stabili persoana conciliatorului și modul în care vor fi suportate cheltuielile de conciliere.

Procedura de concilierea este condusă de un consultant extern specializat în legislaţia muncii,  care poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii.

În situația în care, în urma concilierii, părțile nu ajung la un acord sau dacă acordul este parțial, acestea au deschisă calea unui demers judiciar.

În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor și modalitatea de stingere a conflictului.  Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.

Foto: Linkedin Sales Navigator, unsplash.com