Zi liberă pentru vaccinare

0
547

Salariații care se vaccinează împotriva Covid-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, pentru fiecare doză de vaccin efectuată. Ziua liberă  nu se include în durata concediului de odihnă.

Dispozițiile nu se vor aplica însă în situația în care salariații sunt vaccinați la locul de muncă prin grija angajatorului.

Ziua liberă se acordă pe baza adeverinței de vaccinare eliberată potrivit legii. În situația în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, adeverința se va depune în prima zi lucrătoare de la vaccinare.

Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului, angajații au obligația de a informa angajatorul cu privire la opțiunile de programare ale zilelor libere pe care urmează să le solicite, în vederea asigurării în condiții optime a funcționării activității acestuia.

De zi liberă urmează să beneficieze și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum şi al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilități.

Drepturile acestor persoane se acordă pe baza adeverinței de vaccinare și a declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat și nu va solicita zile libere pentru însoțirea, la efectuarea vaccinului, a copilului cu vârsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani.

În cazul familiilor monoparentale, în declarația pe propria răspundere se va menționa faptul că părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispozițiile sunt prevăzute de Legea 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial 732/26.VII.2021.

Foto: Ivan Diaz on Unsplash