Prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților prin utilizarea unor sisteme de localizare GPS

0
136

Autoritatea națională de supraveghere a arătat că prelucrarea datelor salariaților prin intermediul sistemului GPS poate fi realizată doar cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și art. 5 din Legea nr. 190/2018, cu respectarea principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal statuate de același regulament.

În plus, întrucât dispozitivele de geolocalizare comportă anumite riscuri în privinţa drepturilor şi libertăţilor persoanei care utilizează bunul respectiv (salariatul), înainte de instalarea unor astfel de sisteme de supraveghere, angajatorul trebuie să facă în prealabil o evaluare a riscurilor la care se supune activitatea sa pentru a stabili necesitatea implementării lor, precum şi în vederea argumentării și dovedirii unui interes legitim al operatorului care ar trebui să prevaleze față de interesul, drepturile și libertățile persoanei fizice în cauză.

În același timp, art. 5 din Legea nr. 190/2018 prevede că în cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;

b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor;

c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;

d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi

e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Având în vedere faptul că operatorul are obligația respectării și demonstrării respectării condițiilor de legalitate, a principiilor de prelucrare, a măsurilor de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal pentru a asigura protecția acestora, s-a apreciat că este necesară realizarea unei evaluări de impact raportat la situația concretă a operatorului, inclusiv sub aspectul respectării drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Sursă articol: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Raport anual 2019, p. 23-25.

Sursă foto: https://unsplash.com/@markusspiske