Modificarea unilaterală a fișei postului de către angajator

0
239

Orice funcţie presupune îndeplinirea unor atribuţii de serviciu care se regăsesc în fişa postului, document care emană de la angajator și care constituie anexă a contractului individual de muncă.

Fişa postului reprezintă așadar un document negociat în cadrul relaţiilor de muncă, iar modificarea acesteia impune, de regulă, probarea existenței acordului părților, angajator și salariat.

Cu toate acestea, există cazuri în care este posibilă completarea fişei postului în mod unilateral de către angajator.

Astfel, schimbarea atribuţiilor postului nu are semnificaţia unei modificări a contractului individual de muncă şi în consecinţă încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă, dacă nu se ajunge prin aceasta la un alt specific al funcţiei.

Așadar, încredințarea unor sarcini suplimentare care se încadrează în specialitatea salariatului nu constituie o modificare a felului muncii. În plus, art. 40 alin.1 din  Codul muncii dă dreptul angajatorului să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii, precum și atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii.

Sursa: Tribunalul Mehedinţi – sentinţa din 21.06.2018, www.jurisprudenta.com

Sursa foto: Kelly Sikkema Unsplash.com