Limitele predării datelor personale ale salariaților către organele de control

0
1010

În multe cazuri în care se efectuează controale din partea autorităților, angajatorii sunt obligați să pună la dispoziția organului de control sau chiar să predea documente care conțin date personale ale salariaților, inclusiv date care aparțin domeniului vieții private a acestora.

Într-o speță care viza controale ale Comisiei europene, controale în timpul cărora Comisiei îi fuseseră predate materiale informatice care conțineau date care aveau legătură cu viața privată a salariaților și a cadrelor lor de conducere, Tribunalul Uniunii Europene a reținut următoarele.

Orice întreprindere are obligația de a asigura protecția persoanelor pe care le angajează, precum și protecția vieții lor private în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Astfel, o întreprindere inspectată de către un organ de control poate fi determinată să solicite acelei autorități să nu rețină anumite date care pot aduce atingere vieții private a salariaților sau a cadrelor de conducere ale acesteia ori să solicite autorității restituirea acestor date.

Atunci când o întreprindere invocă protecția în temeiul dreptului la respectarea vieții private a salariaților sau a cadrelor sale de conducere pentru a se opune reținerii materialului informatic sau al instrumentelor de comunicare și copierii datelor conținute în acesta, decizia prin care autoritatea respinge această cerere produce efecte juridice în privința întreprinderii respective. În acest caz, decizia de respingere a cererii poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești.

Sursă foto: https://unsplash.com/@derstudi